نسبت حقوق بازنشستگان در روز جدید تکمیل شد

محسن زنگنا در حاشیه جلسه مردمی امروز و در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسات کمیسیون تلفیق، گفت: لایحه قانون دولت 118 ماده دارد و کمیسیون تلفیق 121 ماده الحاقی به این پیش نویس اضافه کرده است. اما با مشورت رئیس مجلس و به منظور اطمینان از نظر دولت نسبت به این پیش نویس، این مواد الحاقی به قانون اضافه و به کمیسیون تلفیق تقدیم شد.

وی در ادامه سخنان خود گفت: هر روز ساعت 18 کمیسیون در جلساتی مطالب تکمیلی را بررسی می کند. تاکنون از 121 ماده الحاقی، 20 ماده به تصویب کمیسیون تلفیق رسیده است و 10 ماده نیز در دست بررسی است که به زودی بررسی می شود، بنابراین حداکثر 30 ماده از 121 ماده الحاقی در تلفیق تصویب می شود. به دادگاه شکایت کنید

سخنگوی کمیسیون تلفیق همچنین گفت: یکی از موضوعات مهم کشور صندوق های بازنشستگی و تامین حقوق بازنشستگان است. دولت فصلی را به صندوق های بازنشستگی اختصاص داده است که با توجه به اهمیت و نیاز بازنشستگان و نظر مجلس، این فصل برای تفاهم با دولت به کمیسیون تلفیق ارائه شد که مشکل ورشکستگی بازنشستگی است. منابع مالی. و حقوق مستمری بگیران به ویژه صندوق لشکری ​​و کشوری و تامین اجتماعی حل شده و به نتیجه می رسیم.

وی در ادامه بیان کرد: در این زمینه شب گذشته نشستی سه ساعته بین رئیس شورای اسلامی، رئیس کمیسیون هفتم یکسان سازی طرح توسعه و رئیس سازمان برنامه و بودجه برگزار شد. در نهایت اولین جمع بندی این بود که در طول برنامه هفتم توسعه می توانیم بحث نسبت حقوق بازنشستگان را کامل کنیم. همچنین بر اساس درک اولیه از هدف گذاری، تا پایان برنامه هفتم شاهد اجرای این موضوع خواهیم بود.

زنگنه در پایان تصریح کرد: در کنار این اصلاحات اقدامات اداری و ساختاری را در صندوق های بازنشستگی اجرا خواهیم کرد. پس از تکمیل، این موضوع در کمیسیون مشترک بررسی خواهد شد.

Markus Saunders

درونگرا. نینجا دارای گواهی فرهنگ پاپ. نویسنده. مدافع غذا عاشق موسیقی پرشور.