شرایط پس انداز و افزایش حقوق معلمان و معلمان بازنشسته پس از رتبه بندی روز جدید

عضوکمیسیون آموزش و پرورش و پژوهشکده مجلس از نحوه واریز حقوق کارکنان بازنشسته پس از رتبه بندی معلمان آموزش و پرورش خبر داد.

علاوه بر اینکه افزایش حقوق معلمان بازنشسته پس از رتبه بندی چگونه محاسبه می شود، این سوال پیش می آید که پس از این همه بررسی و آزمایش، رتبه بندی معلمان چقدر به کشور آسیب وارد کرده است؟

بر اساس آخرین اخبار، با احتساب محاسبه مستمری از میانگین حقوق دو سال آخر کارمند، جزئیات حقوق با رتبه شاغلان بازنشسته افزایش می یابد، تاثیر تصویب طرح رتبه بندی معلمان بر حقوق و بازنشستگی جوایز به شرح زیر است:

با توجه به ارائه پیش نویس رتبه بندی از تاریخ 31/6/1300، بازنشستگان آموزش و پرورش تا آن تاریخ هیچگونه بودجه ای برای رتبه بندی دریافت نخواهند کرد.

در پایان شهریور 1402، مستمری بگیران کل امتیاز را دریافت کردند که در تصمیم آنها در زمان مستمری ثبت شد.

در 31 شهریور 1400 نفر بازنشسته شدند و پس از آن برای محاسبه میزان پاداش بازنشستگی خود باید مبلغ را در تصمیم خود در مورد رتبه ثبت نام و سایر موارد در تعداد سنوات خدمت (حداکثر 30) ضرب کنند.

«مهدی اسماعیلی» معاون اول رئیس جمهور و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره ابعاد مختلف رتبه بندی معلمان و تأثیر میزان بودجه بر رتبه بندی معلمان صحبت کرد. سیستم رتبه بندی معلمان شامل دو کارکرد مهم است. یکی افزایش صلاحیت حرفه ای معلمان و دیگری توجه به معیشت، شرف و جایگاه معلم که هر دو مورد تاکید نظام است. برای رسیدن به این جایگاه نسبت به معلمان، نیازمند اجرای کامل نظام رتبه بندی هستیم.

اسماعیلی تصریح کرد: بارها به مسئولان تذکر داده ایم که میزان اعتبارات و وام مورد نیاز برای اجرای کامل رتبه بندی را اعلام کنند تا دولت در بودجه در نظر گرفته و مجلس بودجه لازم را تصویب کند.

یکی از اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اضافه کرد: بنابراین انتظار نداشته باشید که به شما بگویند رتبه بندی را با تعداد محدود انجام می دهید و البته مجلس و کمیسیون آموزش با چنین رویکردی موافق نیستند و اراده خواهند کرد. نه . بنابراین لازم است مسئولان ذیربط هر مقداری که برای اجرای رتبه بندی لازم است را تامین کنند تا نظام رتبه بندی که بسیار مهم است برقرار باشد.

مجموع بودجه وزارت آموزش و پرورش برای رتبه بندی 52 هزار میلیارد بوده است.

معاون اول کمیسیون آموزش بیان کرد: کل بودجه وزارت آموزش و پرورش برای رتبه بندی 52 هزار میلیارد بوده است. با این 52 هزار تومان می توان ارزیابی کرد و بودجه 38 میلیارد تومانی برای این کار بسته شد. ارتقای معلمان، هر چند لازم باشد، باید توسط وزارت آموزش و پرورش و رقم نهایی مورد نیاز ارائه شود.

هدف قانونگذار از رتبه بندی مشخص است و انتظار دارد چنین نیازهایی از سوی سازمان اعلام شود. اگر بخواهیم تنها بخشی یا بخشی از رتبه بندی را با تعداد محدود اجرا کنیم، با روح قانون همخوانی ندارد.

Yareli Estes

دانش آموخته مواد غذایی هاردکور. حلال مشکل لاعلاج متعصب الکل متخصص توییتر پیشرو پرشور اینترنت.